os. Stalowe 18
31-922 Kraków
tel: 126443917

Oferta

Nasza szkoła, która jest kontynuacją Szkoły Powszechnej w Mogile, przeżywała w roku szkolnym 2017/2018 jubileusz 200-lecia swojego istnienia. Jesteśmy szkołą i kameralną. Stwarzamy uczniom przyjazne środowisko do wszechstronnego rozwoju. Dysponujemy odpowiednią bazą dydaktyczną spełniającą wymogi bezpieczeństwa. Wykorzystujemy nowoczesne środki multimedialne, zapewniające atrakcyjnie przeprowadzone zajęcia, rozbudzające ciekawość poznawczą i aktywność uczniów. Mała liczebność klas umożliwia indywidualizację procesów edukacyjnych. Nauka na jedną zmianę zapewnia uczniom efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na wypoczynek i własny rozwój. Szeroka paleta dodatkowych zajęć pozalekcyjnych pozwala uczniom na nabywanie odpowiednich kompetencji oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, ustawicznie podnosząca swoje kompetencje zawodowe, zapewnia uczniom nowoczesne i efektywne nauczanie.Realizujemy innowacje pedagogiczne oraz dodatkowe programy i projekty edukacyjne, które w znacznym stopniu podnoszą jakość nauczania. Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, aby wzbogacić ofertę edukacyjną szkoły. Jesteśmy szkołą ćwiczeń dla przyszłych nauczycieli z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii (współpraca od 2018 r ) oraz AWF Kraków. W roku szkolnym 2019/2020 szkoła uzyskała tytuł Lidera wielokulturowości.Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny oraz naukę zdalną na platformie Microsoft Teams.

Dyrektor pełni dyżur w poniedziałki w godz. 11.30 - 12.30,we wtorek w godz. 7.30 -11.00, w środę 8.00 -9.30 .Wicedyrektor pełni dyżur w poniedziałek w godz. 11.30 - 13.20 , we wtorek od 14.00 - 15.30, piątek od 11.00 - 15.30. W szkole znajduje się świetlica dla uczniów z klas I - IV, która pracuje od godz. 7:00 do 17:00. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty kół zainteresowań. Szkoła bierze udział w akcji " Zima i Lato w szkole".

Dzieci mogą korzystać z obiadów szkolnych w cenie 9,00 - 10,00 zł. Uczniowie klas 1-5 korzystają z bezpłatnych warzyw i owoców oraz komponentów mlecznych. W naszej szkole działają także: edukacja szachowa, klasy sportowe koszykarskie, chór, koło teatralno - artystyczne, wolontariat, koła przedmiotowe, SKS, gimnastyka korekcyjna, sekcje sportowe - rugby. Zapewniamy również opiekę specjalistów: pedagoga, logopedy oraz nauczycieli wspomagających. Współpracujemy z psychologami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

NASZA OFERTA:

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna;

Wysoki poziom nauczania;

Wszechstronny rozwój kompetencji kluczowych;

Programy i projekty edukacyjne m.in. : " Kodowanie i Programowanie w klasach I -III ", " Zajęcia dodatkowe z matematyki na rok 2021/22 ", 

Innowacje: matematyczna w klasach 1- 3 , 4 - 6, czytelnicza w klasach 1 i 4 - 8, czytelnicza z j. angielskiego  w klasach 2 - 3, wolontariat w klasach 1-8, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej i rugby dla klas I;

Edukacja szachowa;

Dodatkowe zajęcia sportowe nieodpłatne:" kododwanie i programowanie w klasach 1-3, koszykówka , rugby, piłka nożna, siatkówka, gimnastyka korekcyjna, SKS - gry i zabawy, nauka gry na gitarze, zajęcia plastyczne, basen, taniec dla 1- klas.

Konkursy szkolne oraz międzyszkolne;

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających i wspomagających;

Bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych / klasowych;

Pomoc pedagoga dla uczniów i rodziców, dyżur doradcy zawodowego.

NASZE ATUTY:

Kameralność - mała szkoła zapewnia, że nikt nie jest tu anonimowy - wszyscy dobrze się znają;

Mała liczebność klas - umożliwia indywidualizację procesu nauczania i wychowania;

Innowacyjność - nowe spojrzenie na edukację matematyczną, czytelniczą, językową i sport;

Wolontariat - obejmujący uczniów klas 1-8;

Kompetentna opieka nad dziećmi - opieka w świetlicy szkolnej (od 7:00 do 17.00);

Bezpieczeństwo - bezpieczne warunki do nauki i zabawy, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny;

Wyjazdy - wycieczki rekreacyjne, edukacyjne, zielone szkoły, obozy sportowe oraz wyjazdy zagraniczne młodzieży: Rumunia, Budapeszt, Krzyżowa;

Sport - klasy sportowe koszykarskie, sekcje sportowe przy klubie NHRK Kraków –Rugby i KS Cracovia 1906 Koszykówka;

Wyżywienie - tanie i smaczne obiady w stołówce, owoce, warzywa i komponenty mleczne dla klas 1-5;

Życzliwa współpraca z rodzicami Wspólne decyzje dotyczące życia szkoły.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.