ul. Urzędnicza 65
30-074 Kraków
tel: 126330458

Zaangażowanie

Dziedzina zakres Projekt Liczba uczniów Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
matematyka i informatyka Zaprogramuj przyszłość 150 2019 2020
dziennikarstwo Nasza mała biblioteka 44 2018 2019
szkolne igrzyska (wiele dyscyplin) Krakowska Olimpiada Młodzieży 30 2019 2020
wolontariat Działajmy razem 25 2019 2020
wolontariat Każdy jest komuś potrzebny 21 2019 2019
psychologia Akademia Przyszłości 21 2019 2020
język obcy, historia, kultura, sztuka, taniec Togheter we can 17 2018 2020
język polski, historia, turystyka Zaczarowani Krakowem 2017 2018

Lista obejmuje projekty szkolne w podanej dziedzinie/zakresie realizowane w ostatnich latach. Szersze informacje o projektach można znaleźć na wskazanych stronach internetowych.

Szkolne projekty ukazują zaangażowanie i aktywność szkolnej społeczności: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Realizacja projektów sprzyja rozwijaniu ważnych kompetencji społecznych, przygotowuje do podejmowania wyzwań, uczestnictwa, zaangażowania.