ul. Urzędnicza 65
30-074 Kraków
tel: 126330458

Aktywa szkołyOrganizacja Projekt Rok rozpoczęcia Rok zakończenia
Inne Akademia Młodego Krakowianina (projekt Gminy Kraków) 2018 2018
Projekty UE E-twinning - Europejska współpraca szkół 2017 2018
Małopolska Uczeń obywatel 2018 2018
Projekty UE Europejski projekt STARS 2018 2019
Projekty UE Program Erasmus+ 2017 2019
Małopolska Uczeń obywatel 2018 2019

Prezentowane tu jest zaangażowanie szkoły w projekty mające wymiar co najmniej wojewódzki. Uczestnictwo w projektach (w tym w projektach unijnych) ma charakter dobrowolny, świadczyć może o dużej aktywności szkoły.

Informacje o projektach, ich organizatorach, o potencjalnych korzyściach i znaczeniu przyznawanych certyfikatów można znaleźć na podanych stronach internetowych.