Szkoła Podstawowa nr 31
VII
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. B. Prusa 18
30-117 Kraków
tel: 124273800

Wizja

Promujemy idee naszego Patrona, wychowujemy w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka, wspierawmy wszechstronny rozwój i zdolności uczniów, kreujemy dobrą, przyjazną, radosną atmosferę. Dbamy o poczucie bezpieczeństwa każdego ucznia.


Misja

Wychowanie dziecka radosnego i twórczego, umiejącego dokonywać samodzielnych wyborów, gotowego korzystać ze wszystkich swych możliwości w osiąganiu odpowiedniego dla siebie sukcesu.