Szkoła Podstawowa nr 31
VII
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. B. Prusa 18
30-117 Kraków
tel: 124273800

Warunki

W tym dziale dyrektor szkoły (przedszkola) prezentuje

 1. podstawowe oświatowe wskaźniki odniesienia
 2. wskaźniki charakteryzujące warunki pracy szkoły (przedszkola)
 3. podstawowe statystyki dotyczące wyposażenia szkoły (przedszkola)
 4. statystyki dotyczące aktywności szkolnej uczniów

Podstawowe wskaźniki odniesienia (dostępne są ogólnopolskie i wojewódzkie wartości) to np.

 • liczba uczniów szkoły/przedszkola (w tym liczba dziewcząt)
 • liczba oddziałów ostatniego roku szkoły/przedszkola (wskaźnik wielkości szkoły/przedszkola w tym serwisie)
 • średnia liczba uczniów/dzieci przypadająca na jednego nauczyciela

Wskaźniki charakteryzujące warunki pracy szkoły (przedszkola) to np.

 • średnia długość dnia pracy szkoły/przedszkola (zajęcia obowiązkowe)
 • średnie wykorzystanie sal lekcyjnych,

Podstawowe statystyki dotyczące wyposażenia szkoły (przedszkola) to np.

 • liczba wyposażonych pracowni przedmiotowych
 • liczba rzutników multimedialnych (tablic multimedialnych, komputerów) w relacji do liczby pracowni
 • dostępność i parametry szkolnego Wi-Fi
 • wielkość księgozbioru w bibliotece

Aktywność szkolna uczniów to np.

 • frekwencja
 • korzystanie z oferty zajęć dodatkowych, w tym zajęć wyrównawczych
 • czytelnictwo