Szkoła Podstawowa nr 31
VII
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. B. Prusa 18
30-117 Kraków
tel: 124273800

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
muzyka Chór szkolny 48
informatyka Zajęcia komputerowe 28
logopedia Zajęcia korekcyjne 14
teatr Kółko teatralne 12
wspomaganie rozwoju ucznia Akademia Przyszłości 10

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.

Nauczyciele prowadzą dla uczniów naszej szkoły liczne zajęcia pozalekcyjne wspierające i rozwijające typu: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, koła zainteresowań. Podczas roku szkolnego organizujemy wyjazdy śródroczne (białe, zielone szkoły, wycieczki). Podczas ferii zimowych i wakacji organizujemy dla dzieci zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w ramach akcji zima - lato w szkole.