Szkoła Podstawowa nr 31
VII
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. B. Prusa 18
30-117 Kraków
tel: 124273800

Oferta

Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie prowadzi oddziały ogólne i sportowe o profilu: narciarstwo alpejskie i gimnastyka artystyczna. Nasi uczniowie uczą się języka angielskiego od pierwszej klasy, a od klasy siódmej także języka niemieckiego. Szkoła jest wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne, posiada liczne pracownie przedmiotowe. Naszą kadrę stanowią doświadczeni nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje. Młodsze dzieci mogą korzystać z zajęć opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez wychowawców świetlicy w godzinach od 7:00 do 17:00. Posiadamy znakomitą bazę sportową: trzy sale gimnastyczne i boisko szkolne.


W okresie rekrutacji do szkół poszukiwane są informacje o ich ofercie. Prezentacja oferty może być bardzo krótka i skupiać się na jej programowym wymiarze. W opisie oferty szkoły może być zawarta odpowiedź na pytanie dlaczego właśnie tę szkołę warto wybrać.