Szkoła Podstawowa nr 31
VII
status: przekształcona w 8 letnią szkołę podstawową
ul. B. Prusa 18
30-117 Kraków
tel: 124273800

Baza szkoły


Nazwa jednostki Parametry Uwagi
Boisko sportowe wielofunkcyjne 14,32 m x 25 m Nawierzchnia poliuretanowa
Sala gimnastyczna 6,9 m x 15 m Sala znajduje się na II piętrze budynku
Sala gimnastyczna 6,5 m x 17,5 m Sala gimnastyczna gimnastyki artystycznej
Hala sportowa 37 m x 18 m Hala ogólnodostępna z trybunami dla widowni
Ogródek jordanowski 6 m x 17 m Plac zabaw dla dzieci
Świetlica 6,5 m x 9,1 m Sala nr 9
Świetlica 6,5 m x 9 m Sala nr 11
Sale lekcyjne 15 sal 10 tablic interaktywnych
Zmianowość dwie zmiany (ranna i popołudniowa) klasy pierwsze jedna zmiana (ranna), klasy drugie i trzecie dwie zmiany, klasy czwarte i piąte jedna zmiana (ranna), klasy siódme i ósme dwie zmiany.
Sala komputerowa 25 stanowisk

Baza szkoły (przedszkola) to nie tylko pomieszczenia. To co ważne, to wyposażenie tych pomieszczeń i ich dostępność.

Wobec współczesnych wyzwań istotna jest dostępność Internetu w szkole (Wi-Fi). Istotna jest informacja o dostępności świetlicy, o możliwości skorzystania z posiłków, o dostępności sali gimnastycznej i boiska.

Dobrze wyposażona i dostępna baza szkoły (przedszkola) sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych. W przypadku szkół dotyczy to nie tylko biblioteki (z dostępem do Internetu i multimediów) oraz pracowni przedmiotowych. W szkołach pojawiają się Centra Zabawy Wiedzą (wersja mikro Centrum Nauki Kopernik). Szkoły organizują przestrzeń dla uprawiania sportu i rekreacji udostępniając ją także poza lekcjami.

Szkoła posiada znakomitą bazę nowoczesnych środków dydaktycznych. w roku szkolnym 2017/2018 stworzono pracownie fizyczno - chemiczną oraz biologiczno - geograficzną. Zakupiono kolejną tablicę interaktywną.