ul. Ignacego Krasickiego 34
30-503 Kraków
tel: 126560519

Wizja

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,

lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć,

lecz twórzmy warunki do myślenia.

Nie żądajmy lecz przekonujmy.

Pozwólmy dziecku pytać

i powoli rozwijajmy jego umysł tak,

by samo wiedzieć chciało.

Janusz Korczak

       

Nasza Szkoła to teren, gdzie młody człowiek, odkrywa i rozwija swoje zdolności i talenty. To miejsce radości, zadowolenia, entuzjazmu we własnej pracy, gdzie dziecko poznaje smak sukcesów zespołowych i indywidualnych. Tu również uczy mierzyć się z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.


Misja

Szkoła:

  • uczy szacunku dla prawdy i uczciwości,
  • uczy samodzielności i odpowiedzialności,
  • jest miejscem harmonijnego rozwoju dziecka,
  • szanuje godność uczniów, rodziców, nauczycieli,
  • kształci umiejętność zrozumienia innych i porozumiewania się z nimi,
  • wspomaga rodzinę w wychowaniu,
  • pielęgnuje tradycje narodu i państwa polskiego,
  • nie toleruje zła i niesprawiedliwości

„Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć.”

Kartezjusz