ul. Ignacego Krasickiego 34
30-503 Kraków
tel: 126560519

Języki obce

  • języki nowożytne
    • język angielski
    • język hiszpański

Ważnym punktem odniesienia w formułowaniu wymagań dla uczących się języka obcego były zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczące rozwijana kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.

Pierwszy język obcy nauczany jest obecnie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a dwa języki obce od gimnazjum. W podstawie dla języka obcego przewidziano wiele wariantów odpowiadających różnym sytuacjom, wynikającym z kontynuacji lub rozpoczynania nauki danego języka na kolejnych etapach edukacyjnych.

Rodzice i uczniowie wybrali język hiszpański, jako drugi język, który będzie nauczany w klasach VII - VIII.