ul. Komandosów 29
30-334 Kraków
tel: 122663598

Baza szkoły


Nazwa jednostki Parametry Uwagi
Boisko wielofunkcyjne - powierzchnia poliuretanowa 864 m2 Dostępne dla uczniów szkoły
Plac zabaw "Radosnej szkoły" 50 m2 Ogólnodostępne
Sala gimnastyczna 183,7125 m2 Dostępne dla uczniów szkoły
Tablice multimedialne oraz rzutniki Interaktywne 90% sal
Wewnętrzny plac zabaw "Radosnej szkoły" 50 m2 Dla edukacji wczesnoszkolnej
Świetlica szkolna oraz sala do zajęć ruchowych 90 m2 / 50 m2 Dostępne dla uczniów szkoły
Kuchnia i stołówka 90 m2 Dostępne dla uczniów szkoły
Hala sportowa wielofunkcyjna Dostępne dla uczniów szkoły

Baza szkoły (przedszkola) to nie tylko pomieszczenia. To co ważne, to wyposażenie tych pomieszczeń i ich dostępność.

Wobec współczesnych wyzwań istotna jest dostępność Internetu w szkole (Wi-Fi). Istotna jest informacja o dostępności świetlicy, o możliwości skorzystania z posiłków, o dostępności sali gimnastycznej i boiska.

Dobrze wyposażona i dostępna baza szkoły (przedszkola) sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych i pedagogicznych. W przypadku szkół dotyczy to nie tylko biblioteki (z dostępem do Internetu i multimediów) oraz pracowni przedmiotowych. W szkołach pojawiają się Centra Zabawy Wiedzą (wersja mikro Centrum Nauki Kopernik). Szkoły organizują przestrzeń dla uprawiania sportu i rekreacji udostępniając ją także poza lekcjami.

Staramy się na bieżąco uzupełniać bazę naszej szkoły. Pragniemy aby placówka posiadała nowoczesny sprzęt.