ul. Aleksandry 17
30-837 Kraków
tel: 126581544

Zajęcia dodatkowe

Dziedzina zakres Zajęcia Liczba uczniów
dziennikarstwo 521
piłka nożna Piłka nożna 75
taniec Piłka ręczna 45
informatyka Robotyka 41
taniec Kółko taneczne 31
wiedza Zajęcia Logopecyczne 30
taniec Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 19
język angielski Język Angielski 19
taniec HIP-HOP 16
taniec Gimnastyka korekcyjna 15
informatyka Zajęcia komputerowe 15
taniec Karate 11
taniec Cheerleaderki 10

Bogactwo oferty zajęć dodatkowych we wskazanej dziedzinie, w ciągu kilku lat, może świadczyć o aktywności i zaangażowaniu szkoły w odkrycie i rozwój talentów uczniów, w przygotowanie odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów. Może ukazywać specjalizację szkoły.

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, są dobrym miejscem na większe niż to jest możliwe na lekcjach dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i możliwości uczniów. Uczniowie i nauczyciele mogą w pełni rozwinąć skrzydła, mogą zidentyfikować i usunąć bariery edukacyjne. Bywa, że zajęcia pozalekcyjne pokazują możliwy potencjał szkoły. Warto zapoznać się z ofertą zajęć dodatkowych.

Szersze informacje o ofercie zajęć dodatkowych i jej dostępności można znaleźć na domowej stronie www szkoły.