Przedszkola w pobliżu

Dla wyszukania przedszkola w pobliżu danego adresu wystarczy wybrać ulicę (aleję, osiedle, plac) i numer domu. Można skorzystać z rozwijalnej listy ulic, można też wpisać jej nazwę. W przypadku podania nieistniejącego numeru domu system zadziała dla pobliskiego istniejącego numeru.

Wyszukiwane będą samodzielne przedszkola, punkty przedszkolne i szkoły prowadzące oddziały przedszkolne.

Podana zostanie lista sześciu przedszkoli w pobliżu wskazanego adresu (3 samorządowych i 3 niesamorządowych). Lokalizacja wskazanego adresu i przedszkoli w pobliżu zostanie przedstawiona na mapie.