Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Kto pyta, ten nie błądzi (Qui rogat, non errat). Warto więc pytać. 

Dobrze jest też sprawdzać o co pytają inni.

Serwis Nasze szkoły ma nowatorski charakter. Podjęto starania, by w miarę możliwości na każdej ze stron dodać objaśnienia (dostępne po najechaniu myszką na kółeczko ze znakiem zapytania), informacje i komentarze. Prosimy o sygnalizowanie za pomocą Formularza kontaktowego (w stopce każdej ze stron) potrzeby uzupełnienia czy też doprecyzowania tych objaśnień, informacji czy komentarzy.

W krótkich odpowiedziach na Najczęściej zadawane pytania (Frequently Asked Questions) wskazujemy nieraz te miejsca serwisu, w których jest więcej wyjaśnień. Odnosimy się tu też do zgłaszanych postulatów dotyczących funkcjonowania serwisu.

Jakie są rekomendacje dla odwiedzających Nasze szkoły?

Rozpocząć od wizyty w Szkole tygodnia (wejście w górnym menu).

Trasa zwiedzania rozpoczyna się od Wizytówki szkoły. Nie narzucamy kierunku i tempa zwiedzania. Warto jednak zarezerwować czas, nagradzając trud, jaki dyrektor szkoły włożył w zebranie i zaprezentowanie informacji o swojej szkole. Czas przyda się też na zapoznanie się z objaśnieniami, informacjami i komentarzami, dotyczy to też komentarzy dyrektora. Można podzielić się wrażeniami korzystając z Formularza kontaktowego. Warto skorzystać z linku do serwisu internetowego szkoły, by dowiedzieć się o niej jeszcze więcej.

Czy serwis Nasze szkoły obejmie wszystkie krakowskie szkoły?

Taki jest plan. 

Trwają prace nad dostosowaniem formatu prezentacji szkół specjalnych i szkół zawodowych do ich specyfiki. Testujemy dodanie szkół, w których nie przeprowadzono jeszcze egzaminów zewnętrznych. Analizowana jest możliwość dodania szkół dla dorosłych. 

Wyjaśnienie braku konkretnej szkoły można uzyskać w odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą Formularza kontaktowego

Kto może uzupełnić informacje o szkole?

Dyrektor szkoły. Może skorzystać ze specjalnego panelu.

Dane dotyczące wyników egzaminów i ewaluacji, zaimportowano z baz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Kuratorium Oświaty. Tych danych dyrektor nie może zmienić. Dyrektor może za to zaktualizować dane dotyczące warunków pracy szkoły (pobrane z bazy Systemu Informacji Oświatowej). 

Dyrektor szkoły dodaje informacje o misji i wizji, o organizacji pracy szkoły, o jej mocnych stronach, w tym o projektach realizowanych w szkole. Dyrektor może dodać zdjęcia do galerii i link do prezentacji szkoły w serwisie YouTube. Może wprowadzić informacje o działaniach rodziców.

To dyrektor szkoły buduje opowieść o swojej szkole w serwisie Nasze szkoły. Well done. Efekty widać. Należą się wyrazy uznania.

Czy informacja o wynikach ewaluacji zewnętrznej będzie w serwisie Nasze szkoły?

Tak.

Blisko 70% Naszych szkół ma już wyniki ewaluacji zewnętrznej. Procesowi ewaluacji poddawane są kolejne szkoły. 

Informacje o wyniku ewaluacji zewnętrznej są uaktualniane nie częściej niż raz w miesiącu.