Dwa łyki statystyki

Ile Naszych szkół można tu odwiedzić? Ile szkół samorządowych i niesamorządowych? Ile szkół małych, średnich i dużych? Ilu uczniów jest w Naszych szkołach (rok 2015/16)? Ilu uczniów przystąpiło do egzaminów w latach 2010-2015? Ile wyników egzaminów tu wykorzystano? Ile Naszych szkół poddano ewaluacji zewnętrznej?

Odwiedzajcie Nasze szkoły

W serwisie prezentowane są krakowskie szkoły dla młodzieży. Szkolne statystyki mogą być pomocne w ocenie trendów. Ale nie same liczby są ważne. Warto odwiedzać Nasze szkoły, by poznać ich mocne strony, sukcesy, zaangażowanie w projekty. Każda szkoła ma swoją opowieść.

Obecnie w tym serwisie są informacje dotyczące 400 szkół. W roku szkolnym 2015/16 uczy się w nich łącznie ponad 87 tysięcy uczniów. Ich rodziny to kilkaset tysięcy mieszkańców Krakowa.

Efekty pracy szkół - egzaminy i ewaluacja

Do serwisu Nasze szkoły wprowadzono wyniki egzaminów z okresu 2010-2015 dla ponad 114 tysięcy krakowskich uczniów. Wyniki uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych połączono z wynikami wcześniejszych egzaminów. W sumie wykorzystano wyniki oceny 320 tysięcy prac egzaminacyjnych uczniów Naszych szkół. To ogromny zbiór danych. Można dzięki tym danych ukazać trend dotyczący efektów pracy szkoły w kilku ostatnich latach.

W serwisie Nasze szkoły prezentowane są wyniki ewaluacji zewnętrznej dla 269 szkół (67% Naszych szkół). Dostępne są raporty ewaluacyjne dla tych szkół. W sumie dokonano blisko 1800 ocen poziomu spełniania wymagań ministerialnych przez Nasze szkoły (w skali od A do E). Są to dobre oceny. Blisko 92% ocen poziomu spełniania wymagań przez Nasze szkoły to oceny A lub B.

Typy Naszych szkół

Ponad dwie trzecie Naszych szkół to szkoły podstawowe i gimnazja. W szkołach podstawowych uczy się blisko połowa uczniów Naszych szkół. Odpowiedzi na pytanie o procent szkół danego typu i procent uczniów w tych szkołach można znaleźć poniżej.

Rodzaje i wielkość Naszych szkół

Dwie trzecie Naszych szkół to szkoły samorządowe (prowadzone przez Miasto Kraków). Aż 84% uczniów Naszych szkół uczy się w szkołach samorządowych. 40 procent Naszych szkół to szkoły małe (w ostatnim roku nauki mniej niż 23 uczniów), 15 procent to szkoły duże (w ostatnim roku nauki co najmniej 90 uczniów).

Odpowiedzi na pytanie o procent szkół danej wielkości i procent uczniów w tych szkołach można znaleźć poniżej.

Nasze szkoły w krakowskich dzielnicach

Nasze szkoły zlokalizowane są w 18 dzielnicach Krakowa. Najwięcej ich jest w dzielnicy Stare Miasto. Połowa uczniów uczy się w pięciu dzielnicach, tam też jest zlokalizowana blisko połowa szkół.