Mocne strony

Jakie są szkolne aktywa? Na pewno są nimi uczniowie podejmujący wyzwania, startujący w konkursach, pracujący w projektach. Są nimi nauczyciele pasjonaci i zaangażowani rodzice. Mocne strony to też projekty szkolne. Projekty własne i "cudze". Specjalizację szkoły ukazują jej sukcesy, widać ją też w bogatej ofercie zajęć dodatkowych.

Szkolne aktywa

Każda szkoła ma jakieś mocne strony. Warto je odkryć i pokazać. Każdy uczeń może być w czymś dobry, szkoła powinna pomóc swoim uczniom odkryć i rozwinąć ich talenty.

Jednym z ważnych zadań szkoły jest budowanie wiary uczniów w swoje siły, w swoje możliwości. Przecież każdy żołnierz nosi buławę w tornistrze (parafrazując Napoleona Bonaparte) i każdy uczeń może być wartościowym człowiekiem.

Sukces jest potrzebny społeczności szkolnej. Ma znaczenie dla budowania kompetencji społecznych uczniów uczących się pracy na rzecz sukcesu, przeżywania sukcesu i korzystania z jego owoców.

Brać udział, uczestniczyć, angażować się

Sama szkolna wiedza i umiejętności nie wystarczą.

Dla zyskania kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy potrzebne są jeszcze kompetencje społeczne, zwane "miękkimi", które najprościej można zdefiniować jako zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy (pracy w grupie), komunikacji, perswazji i mediacji, budowania autorytetu, elastyczności, adaptacji do zamiany i skłonności do podejmowania ryzyka. Jak potwierdzają doradcy personalni: "Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych."

Nabywaniu kompetencji społecznych sprzyjać mogą różnego rodzaju projekty, w których uczniowie aktywnie uczestniczą.

Budowanie przewagi na rynku edukacyjnym, przegląd szkolnych aktywów

Są szkoły, których uczniowie w kolejnych latach są finalistami i laureatami konkursów z danej dziedziny. To nie przypadek. Nauczyciele tej dziedziny doskonalą swój warsztat zdobywając kolejne stopnie awansu, kończą studia podyplomowe, uzyskują kwalifikacje egzaminatora OKE. To nie przypadek, bo szkoła ma bogatą ofertę zajęć dodatkowych i uczestniczy w projektach związanych z tą dziedziną. W serwisie Nasze szkoły można to wszystko pokazać. To ważne dowody rzeczowe dla tezy, że szkoła ma ustaloną markę w tej dziedzinie.

Imponuje katalog projektów różnego rodzaju (ministerialnych, kuratoryjnych, unijnych, organizacji pozarządowych itd), w które angażują się Nasze szkoły. Dzisiejsza szkoła nie może zamykać uczniów w gorsecie stron podręczników szkolnych. Aktywne uczestnictwo w projektach pomaga w zyskaniu kompetencji społecznych oraz wiedzy i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.