Fotografie szkół

Z inicjatywy Samorządu Krakowa powstał internetowy album „Nasze szkoły” z prezentacjami krakowskich szkół. Nie chodzi tu tylko o same fotografie, istotny jest dobór i sposób prezentacji informacji o szkołach. Obok ujęć z szerszej perspektywy – pozwalających na porównania z podobnymi szkołami, są tu ujęcia z bliska ważnych i charakterystycznych dla danej szkoły spraw. Obok informacji zewnętrznych o wynikach egzaminów i ewaluacji są informacje samej szkoły o jej mocnych stronach, organizacji i warunkach pracy. Są tu prezentacje wszystkich krakowskich szkół, nie tylko samorządowych. Bo wszystkie szkoły są NASZE, w tych szkołach rozwijają się NASZE dzieci.

Szkolne opowieści

Dziś każda ze szkół stara się być online. Każda szkoła na swojej stronie internetowej na bieżąco informuje o swoich sprawach, w wybrany przez siebie sposób, w swoim stylu. Adresatem tych informacji są przede wszystkim uczniowie szkoły i ich rodzice. Każda szkoła ma swoją własną opowieść. Każda ma inną opowieść. W tej sytuacji trudno znaleźć wspólny mianownik, zbiór informacji pozwalających na porównanie szkół.

Szkoły w podobnej sytuacji

Każda szkoła jest inna ale szkoły mogą być w podobnej sytuacji pod względem położenia (to samo miasto, ta sama dzielnica), wielkości (podobna liczba uczniów) i rodzaju (ten sam typ właściciela). Przy analizowaniu wyników egzaminów warto zestawić ze sobą wyniki szkół w podobnej sytuacji.

Bez rankingów

W albumie „Nasze szkoły” nie ma listy rankingowej szkół. Nie ma też jednego kryterium oceny sytuacji szkół. Umieściliśmy w nim dostępne dane za okres 2010-2015. Na dziś nie prezentujemy szkół dla dorosłych.