Egzaminy, ewaluacja

Wszyscy dziś pytają o efekty uczenia się, kompetencje uczniów, którzy przychodzą do szkoły i szkołę kończą. Odpowiedzi szukamy tu m.in. w wynikach egzaminów. Wyniki pokazujemy w horyzoncie kilku lat. Jak szkoła wykonuje swoje zadania? Na to pytanie odpowiada ewaluacja.

Krajowe normy egzaminacyjne

Co każdy uczeń powinien wiedzieć i umieć? Jakie powinien mieć kompetencje społeczne? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w edukacyjnej konstytucji – podstawie programowej ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Jak sprawdzić, czy uczniowie kończący szkołę opanowali wymagania podstawy programowej? Jednym z ważnych wskaźników jest wynik ogólnopolskich egzaminów. Zadania egzaminacyjne stanowią próbkę sondażową dla zbioru wszystkich wymagań. Wynik sondażu – tak jak w przypadku sondażów wyborczych – daje szacunkową informację o poziomie spełniania wymagań. W serwisie „Nasze szkoły” obserwujemy trend, sprawdzamy, czy szkoła w perspektywie kilku lat osiągała wyniki wyższe od średniej krajowej. Jeśli tak było przez pięć ostatnich lat, to możemy z dużą dozą pewności prognozować, że tak będzie i w roku kolejnym.

Potencjał uczniów

W raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminów wskazuje się przedziały punktów, które uzyskali uczniowie z niskimi wynikami (ok 23% w kraju) i uczniowie z wysokimi wynikami (ok 23% w kraju).

W sytuacji przedstawionej na powyższym wykresie uczniowie z niskimi wynikami opanowali co najwyżej 46% materiału, uczniowie z wysokimi wynikami - co najmniej 80%.

Doświadczenie kilkunastu już lat funkcjonowania egzaminów zewnętrznych uczy, że uczniowie z wynikiem niskim ( potencjał niski) są zagrożeni niskimi osiągnięciami na kolejnym etapie kształcenia, wymagają zatem dodatkowej pomocy. Uczniowie z wynikiem wysokim (potencjał wysoki) dysponują znacznym potencjałem, który na kolejnym etapie kształcenia koniecznie należy wykorzystać.

W każdej Nasze szkole sprawdzamy, czy – w porównaniu z normą krajową – w szkole jest więcej uczniów z wysokim potencjałem i mniej uczniów z niskim potencjałem.

Ewaluacja dla rodziców

Blisko 70% Naszych szkół poddano już - w ramach nadzoru pedagogicznego - procesowi ewaluacji zewnętrznej.

W serwisie prezentujemy wyniki tej ewaluacji, udostępniamy raport. Czy raport ten ma być lekturą obowiązkową dla rodziców? Nie będzie to lektura lekka i łatwa. Ale tak to musi być, bo jest to oficjalny, poważny dokument, na serio traktujący pytania o poziom spełniania przez szkołę wymagań stawianych przez państwo.

Namawiamy. Warto potrudzić się, by poznać ekspercką ocenę pracy szkoły. 

Ułatwieniem może być wcześniejsze zapoznanie się z poradnikiem dla rodziców.