Życzenia nowy rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

wszyscy, dla których ważna jest oświata krakowska to już ostatnie chwile tegorocznych wakacji. Mam nadzieję, że pozwoliły one na przeżycie chwil przynoszących radość poznania nowego oraz dały okazję do wypoczynku i regeneracji sił.

Jak Państwo wiedzą, obecny rok szkolny jest pierwszym rokiem realizacji reformy oświaty, która zmienia system edukacyjny w Polsce. Nowe prawo oświatowe wprowadza między innymi nową strukturę szkół na wszystkich szczeblach edukacyjnych, od szkół podstawowych do ponadpodstawowych (dawniej gimnazjów i ponadgimnazjalnych). Oczywiście cały proces realizacji reformy będzie rozłożony na kilka najbliższych lat, ale już w tym roku czekają nas pierwsze zmiany.

Rozpoczną się one w szkołach podstawowych. Uczniowie po klasie szóstej będą kontynuowali naukę w klasie siódmej. W tym roku nie było już rekrutacji do klas I gimnazjum, co rozpoczęło proces wygaszania tego typu szkół. Nie będzie sprawdzianu szóstoklasisty. Egzamin gimnazjalny będzie się odbywał do roku szkolnego 2018/2019 – wtedy też pojawi się egzamin ósmoklasisty.

W przedszkolach, szkołach podstawowych, w klasach I, IV i VII zostaną wprowadzone nowe podstawy programowe, a w związku z tym zmieni się też system dotacyjny do podręczników.

Również od tego roku rozpocznie się proces zastępowania dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych szkołami branżowymi I i II stopnia. W tym roku do szkół branżowych I stopnia pójdzie pierwszy rocznik uczniów. Jej absolwenci będą mogli kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, która zakończy się zawodową maturą.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało broszurę dedykowaną rodzicom, która z pewnością okaże się pomocna w poruszaniu się po nowej rzeczywistości szkolnej.

Życzę, by nowy rok szkolny - jako czas nowych wyzwań - okazał się także pozytywnym sprawdzianem naszych możliwości i umiejętności budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Dla wszystkich niech będzie to rok nowych szans i nowych powodów do radości.

/-/ Katarzyna Król

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Edukacji i Sportu