Zespoły doradcze rodziców

W dzisiejszych czasach współpraca szkoły z rodzicami jest bardziej konieczna niż kiedykolwiek. Ani sama rodzina, ani sama szkoła nie jest w stanie przygotować młodego człowieka do dorosłego życia.

Biorąc pod uwagę ścisłe zależności między jakością współpracy rodziców ze szkół, a poziomem oferowanej przez szkołę edukacji, miasto Kraków od kilku lat temat ten traktuje jako jeden z priorytetów w swoich działaniach oświatowych. Jest to również realizacja deklaracji Pana Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca „włączenia rad rodziców do intensywniejszej współpracy przy wypracowywaniu celów i planów działań w zakresie szkolnictwa”. Uznanie roli współpracy rodziców ze szkołą, a także z miastem nigdy wcześniej nie było podniesione do takiej rangi. Prezydent lub Jego Zastępca osobiście spotykają się co roku z Przewodniczącymi Rad Rodziców wszystkich samorządowych szkół, rodzice włączają się w procesy konsultacyjne, co przyniosło znakomite efekty w procesie wdrażania reformy oświaty w Krakowie i ustalania nowych obwodów szkolnych.

Od kilku lat w Krakowie funkcjonują Zespoły Doradcze Rodziców przy Prezydencie Miasta. Stanowią one reprezentację środowiska rodziców, obok Zespołów Doradczych Dyrektorów szkół i placówek samorządowych.

17 października w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa wybrani w nowym roku szkolnym Przewodniczący Rad Rodziców krakowskich szkół samorządowych spotkali się z Panią Katarzyną Król Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Edukacji i Sportu oraz Dyrekcją Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. W trakcie spotkania dokonano wyboru przedstawicieli dwóch Zespołów Doradczych Rodziców Szkół Podstawowych oraz Szkół Ponadpodstawowych.

Warto wiedzieć, że do przedstawicieli tych zespołów mogą zgłaszać problemy o charakterze systemowym Przewodniczący Rad Rodziców, jak też sami rodzice.