Zdecyduj o przyszłości klimatycznej Krakowa

W ciągu najbliższych dni sprawdzaj skrzynkę pocztową. Być może mieszkasz w jednym z losowo wybranych 20 tys. gospodarstw domowych w Krakowie, do których rozesłano zaproszenie do udziału w Krakowskim Panelu Klimatycznym. Rekomendacje z panelu przyjęte z poparciem na poziomie co najmniej 80 proc. głosujących będą traktowane jako wiążące dla władz miasta i zostaną wdrożone w życie.

17 marca ruszyła wysyłka listów do wylosowanych mieszkańców. Otrzymanie zaproszenia jest szansą, aby współtworzyć panel i reprezentować wszystkich krakowian. Rejestracja panelistów trwa do 26 marca.

Już wkrótce rozpocznie się Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Panel jest sposobem podejmowania ważnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę mieszkańców, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne.

Pierwszy w Krakowie panel obywatelski poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?”

Wysyłka 20 tys. zaproszeń jest pierwszym etapem doboru panelistów i panelistek. Spośród zarejestrowanych wyłoniona zostanie grupa 60 osób wraz z 10-osobową grupą rezerwową. Wylosowane osoby będą stanowić grupę reprezentatywną dla całego miasta pod względem cech społeczno-demograficznych i przestrzennych (płeć, grupa wiekowa, dzielnica zamieszkania, poziom wykształcenia).

Planowane terminy spotkań Krakowskiego Panelu Klimatycznego:

  • 10 kwietnia – spotkanie inauguracyjne i edukacyjne
  • 17 kwietnia – spotkanie edukacyjne
  • 24 kwietnia – spotkanie edukacyjne
  • 15 maja – spotkanie deliberacyjne
  • 29 maja – spotkanie deliberacyjne
  • 12 czerwca – głosowanie i spotkanie podsumowujące.

Spotkania inauguracyjne i edukacyjne odbędą się w formule online. Operator panelu zapewni pełne wsparcie techniczne dla panelistów.

Za udział w panelu jest przewidziane wynagrodzenie.

Udział w Krakowskim Panelu Klimatycznym to nie tylko wyjątkowa przygoda, ale także możliwość realnego wpływu na działania miasta. Na podstawie deklaracji prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, rekomendacje przyjęte z poparciem na poziomie co najmniej 80 proc. głosujących będą traktowane jako wiążące dla władz miasta i zostaną wdrożone w życie.

Więcej informacji o Krakowskim Panelu Klimatycznym tutaj oraz na Facebooku.

Operatorem KPK jest Instytut Polityk Publicznych.