Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych

Informacja o wolnych miejscach w krakowskich samorządowych szkołach ponadpodstawowych dostępna jest w systemie rekrutacyjnym Omikron na stronie internetowej: krakow.e-omikron.pl.

Fot. pixabay.com

Zakończono postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klasy I liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Informacja o wolnych miejscach w tych szkołach dostępna jest w systemie rekrutacyjnym Omikron  ( krakow.e-omikron.pl).  Decyzję o przyjęciu kandydatów do szkół ponadpodstawowych, które dysponują nadal wolnymi miejscami podejmują dyrektorzy tych szkół.