Wokół egzaminu ósmoklasisty 2019

Szkoła Podstawowa nr 148 w Krakowie zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konferencji "Wokół egzaminu ósmoklasisty", która odbędzie się 26 października 2019 roku.

Egzamin ósmoklasisty sprawdzał poziom kompetencji matematycznych obecnych uczniów klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych. W czasie Konferencji nauczyciele matematyki będą pracować razem z ekspertami, egzaminatorami OKE, nad sposobami wykorzystania wyników tego egzaminu w rozwijaniu kompetencji matematycznych swoich uczniów. O znaczeniu tej pracy, może świadczyć fakt, że rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów to jeden z sześciu tegorocznych kierunków realizacji polityki oświatowej w Polsce ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnicy Konferencji będą zajmować się zagadnieniami:

  • (1) doboru zadań matematycznych dla sprawdzenia poziomu kompetencji matematycznych uczniów opisanych w wymaganiach ogólnych podstaw programowych, wspólnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • (2) oceniania uczniowskich rozwiązań otwartych zadań matematycznych (z egzaminu ósmoklasisty lub matury na poziomie podstawowym) biorącego pod uwagę osiągnięty postęp,
  • (3) opisu i analizy kompetencji matematycznych uczniów klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej, którzy na egzaminie ósmoklasistów uzyskali wynik niski lub wysoki,
  • (4) wykorzystania opisu kompetencji matematycznych ósmoklasistów zawartego w sprawozdaniu CKE w pracy nad rozwojem tych kompetencji w szkole podstawowej i w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej (na przykładzie geometrii).
KonferencjaWokół egzaminu ósmoklasisty
Termin:26 października (godz. 9.00-15.15)
Miejsce:Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów ul. Żabia 20, 30-809 Kraków (SP 148 jest organizatorem Konferencji)
Partnerzy merytoryczni:Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (inicjator konferencji), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Krakowie, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej
Zgłoszenia:Strona OK SNM http://snmkrak.blogspot.com/(do 22 X 2019)