Szkoła na jedną zmianę

Nauka na jedną zmianę oraz zapewnienie, by najmłodsi uczniowie mieli blisko do swojej szkoły – to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa i Małopolskim Kuratorium Oświaty.

Porozumienie w sprawie tworzenia i realizowania lokalnej polityki oświatowej (tak brzmi jego pełna nazwa) jest wyrazem troski obu stron – Urzędu Miasta Krakowa i Małopolskiego Kuratorium Oświaty – o jakość nauczania w krakowskich szkołach, szczególnie szkołach podstawowych, w których od roku szkolnego 2017/2018 nauka trwać będzie osiem lat, zgodnie z wdrażaną rządową reformą ustroju szkolnego.

W porozumieniu podkreślono, że organizacja nauki w systemie jednozmianowym zapewnia uczniom najlepsze warunki rozwoju (lepsze wyniki pracy z wypoczętym uczniem, uporządkowany rytm dnia, możliwość korzystania z dostępnych popołudniami form rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego, możliwość dowolnego zagospodarowania czasu wolnego) oraz zwiększa ich bezpieczeństwo (dogodny dojazd do szkoły i powrót do domu w bezpiecznych porach, kiedy komunikacja miejska jest najbardziej wydajna).

Mając to na uwadze, samorząd i kuratorium będą współdziałać na rzecz zapewnienia jednozmianowości, w tym m.in. corocznie określać liczbę tworzonych oddziałów klas I w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz minimalną i maksymalną liczbę uczniów w klasie.

Współpraca ma rozpocząć się z początkiem roku szkolnego 2017/2018.