Szkoła dla innowatora

„Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych” to raport przygotowany na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w 2017 roku. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

 

Wnioski wynikające z tego raportu posłużyły za rekomendacje do przygotowania projektu pilotażowego Ministerstw Przedsiębiorczości i Technologii oraz Edukacji Narodowej - „Szkoła dla innowatora”, realizowanego jako element Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ( link).

,

Raport „Szkoła dla innowatora” prezentuje, jak inne państwa o uznawanych za przyjazne innowacyjności modelach edukacji – Izrael, USA, Dania, Finlandia, Izrael, Japonia, Korea Południowa , Niemcy, Wielka Brytania radzą sobie z przełamywaniem filozofii nauczania pochodzącej z jeszcze XIX w., która w realiach współczesnego świata uległa dezaktualizacji. Autorzy raportu na podstawie przeglądu sposobów funkcjonowania systemu edukacji w tych wybranych państwach zarekomendowali rozwiązania zasługujące na rozważenie, jeśli chodzi o możliwość wdroże­nia w polskim systemie edukacji.

Raport „Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych”.