Rekomendacje przed egzaminem ósmoklasisty - matematyka

W grudniu 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadziły Diagnozę kompetencji ósmoklasistów. Próbę uczniów dobrano tak, by była w maksymalnym stopniu reprezentatywna dla populacji ósmoklasistów w Polsce.

  

Rekomendacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów

Na podstawie analizy wyników Diagnozy z matematyki można sformułować następujące rekomendacje.

  1. Warto zintensyfikować pracę nad poprawą sprawności rachunkowej uczniów, w tym szacowania wyników działań i zamiany jednostek. Łatwy dostęp do kalkulatora np. w telefonie komórkowym sprawia, że uczniowie rzadko ćwiczą wykonywanie prostych obliczeń w pamięci lub pisemnie. Należy im uświadomić, że to ważna umiejętność, której opanowanie w znacznym stopniu ułatwia funkcjonowanie w życiu codziennym.
  2. Więcej uwagi należy poświęcić dokładnej analizie treści zadań i poleceń, częściej wspólnie z uczniami czytać i analizować polecenia do zadań otwartych i wiązać je z budowaniem modelu matematycznego na podstawie słownego opisu sytuacji.
  3. Warto zwiększyć liczbę ćwiczeń z przeprowadzania i zapisywania dowodów matematycznych, również dotyczących prostych sytuacji z życia codziennego.
  4. Warto zintensyfikować ćwiczenie umiejętności stosowania zdobywanej na lekcjach wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów praktycznych.
  5. Należy usilnie zachęcać uczniów do podejmowania próby rozwiązywania zadań otwartych i uświadomić im, że strategia rezygnacji z udzielenia odpowiedzi nie jest słuszna. Postępując w taki sposób, uczniowie tracą możliwość poddania ocenie niechby i niepełnego, ale być może zasadniczo poprawnego rozwiązania. Warto przekonywać uczniów, aby na egzaminie nie „poddawali się”, lecz starali się pokazać wszystkie swoje możliwości, nawet jeżeli nie są w 100% pewni, jak rozwiązać zadanie. Na egzaminie ósmoklasisty, podobnie jak w innych egzaminach w Polsce, nie przyznaje się „punktów ujemnych” za udzielenie niewłaściwej odpowiedzi.