Rekomendacje przed egzaminem ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadziły Diagnozę kompetencji ósmoklasistów. Warto zapoznać się z rekomendacjami i oceną mocnych i słabych stron ósmoklasistów.

Badanie diagnostyczne przeprowadzone w grudniu 2018 r. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i okręgowe komisje egzaminacyjne zostało zaplanowane jako diagnoza poziomu opanowania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego przez uczniów, którzy w kwietniu 2019 r. przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Podstawowym celem było uzyskanie przez uczniów, ich rodziców i nauczycieli informacji o umiejętnościach i wiadomościach, które dany uczeń opanował już dość dobrze, oraz takich, które wymagają poświęcenia większej uwagi. Podjęto próbę identyfikacji bardzo ogólnie określonych obszarów umiejętności opanowanych lepiej lub gorzej, ale ta wiedza nie musi znaleźć potwierdzenia w wypadku konkretnej szkoły, oddziału czy ucznia. Fakt, że statystycznie rzecz biorąc uczniowie klasy VIII mają kłopot z poprawnością językową, nie oznacza, że każdy uczeń ma z tym problem.

Rekomendacje dla nauczycieli, rodziców i uczniów

Polecamy lekturę specjalnych publikacji o Diagnozie dostępnych na stronie internetowej CKE: