Ranking Techników Perspektyw 2022

Ranking ten, przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty czwarty, ma pomóc uczniom w wyborze technikum na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji.

Ranking Liceów Perspektywy 2022 korzysta wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Metodologia rankingu liceów Perspektywy 2022

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2021 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo

były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe (WSK) zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Szczegółowy opis metodologii Rankingu znajduje się na stronie internetowej Perspektyw 

Ranking małopolskich techników Perspektywy 2022

Najwyższą pozycję rankingową w Małopolsce (3. w Polsce) ma - tradycyjnie już - Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku

 2022   Ranking Główny   Nazwa szkoły  Miejscowość   '21  '20  '19  WSK
1 3 Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku Kraków 6 3 2 89.52
2 6 Technikum nr 7 (ZSE-M) Nowy Sącz 2 2 3 83.92
3 13 Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 Kraków 13 18 7 76.42
4 30 Technikum (ZS im. o. św. Jana Pawła II) Niepołomice 178 312 339 68.77
5 31 Tech. Energ.-Elektroniczne nr 9 im. T. Kościuszki Kraków 23 20 37 68.28
6 35 Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila (ZSM-E) Tarnów 73 214 80 67.26
7 41 Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 Kraków 84 66 107 66.47
8 42 Technikum nr 2 (ZSE) Nowy Targ 48 26 35 66.41
9 50 Technikum Informatyczne im. ks. prof. J. Tischnera Rabka Zdrój 46- 288 65.55
10 52 Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego Nowy Sącz 33 45 51 65.28

Tabelę zawierającą dane 116 małopolskich techników można znaleść na stronie  2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-malopolski