Ranking Liceów Perspektyw 2022

Ranking ten, przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty czwarty, ma pomóc uczniom w wyborze liceum na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji.

Ranking Liceów Perspektywy 2022 korzysta wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Metodologia rankingu liceów Perspektywy 2022

Ranking Liceów uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2021 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego

i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe (WSK) zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Szczegółowy opis metodologii Rankingu znajduje się na stronie internetowej Perspektyw 

Ranking małopolskich liceów Perspektywy 2022

Najwyższą pozycję rankingową w Małopolsce (4. w Polsce) ma - tradycyjnie już - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego.

 2022   Ranking Główny   Nazwa szkoły  Miejscowość   '21  '20  '19  WSK
1 4 V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków 4 3 3 88.18
2 24 I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego Kraków 23 17 23 66.29
3 34 II LO im. Króla Jana III Sobieskiego Kraków 42 78 74 63.72
4 40 VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego Kraków 54 99 90 63.04
5 72 VI LO im. Adama Mickiewicza Kraków 81 162 92 57.77
6 75 III LO im. Adama Mickiewicza Tarnów 107 107 117 57.19
7 88 VIII Prywatne Akademickie LO Kraków 94 93 82 55.83
8 106 Akad. LO z Oddz. Dwujęz. im. Króla Bolesława Chrobrego Nowy Sącz 161 60 154 54.25
9 111 I LO im. Marcina Wadowity Wadowice 101 96 132 53.93
10 112 VII Prywatne LO im. Mikołaja Reja Kraków 78 31 61 53.79

Tabelę zawierającą dane 116 małopolskich liceów można znaleść na stronie  2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-malopolski