Prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało propozycje wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Prośba o przesłanie merytorycznych uwag i opinii dotyczących tej propozycji do 27 listopada br.

W roku szkolnym 2020/2021 egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną wyjątkowo przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Informację w tej sprawie ogłosił 19 listopada br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej. 

Propozycje wymagań egzaminacyjnych poddawane prekonsultacjom:

Wszystkie uwagi nadesłane w wyniku prekonsultacji zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt.

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia.

Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.