Poradnik dla Rad Rodziców

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został zamieszczony „Poradnik Rady rodziców”, który zawiera istotne informacje dla dobrej współpracy Rodziców ze Szkołą/Placówką.

W Poradniku można znaleźć informacje o wyborach do rady rodziców, o zasadach działania i kompetencjach rady rodziców oraz środkach finansowych. W Poradniku są też informacje o radach rodziców w zespole szkół, o sporach między organami szkoły i o szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców.

Zapraszamy do lektury Poradnika Rady rodziców