Półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza zapisy na bezpłatny wypoczynek letni dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym na terenie Krakowa ma na celu odciążenie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz aktywizację dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W wypoczynku letnim mogą wziąć udział dzieci z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym, które mają możliwość (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego) pod opieką zapewnioną przez organizatorów brać udział w półkolonii.

Wypoczynek letni organizowany będzie w Karcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Focha 40 w Krakowie. Uczestnikom zapewnimy:

  • transport z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji wypoczynku letniego i z powrotem wraz z opieką w trakcie przejazdu,
  • opiekunów w godzinach trwania półkolonii,
  • zajęcia sportowe, plastyczno-ceramiczne, literackie, warsztaty kulinarne, wycieczkę do ZOO, spacery, gry i zabawy.
  • posiłki (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek),
  • opiekę medyczną.

Zapisy będą przyjmowane od 1 lipca 2019r. do wyczerpania wolnych miejsc pod numerem telefonu 609 915 005 lub mailowo polkolonie@polandbusinessrun.pl

Opiekunowie zgłaszający dzieci będą zobligowani do wypełnienia karty zgłoszenia, w której poświadczą, iż nie ma przeciwwskazań do udziału dziecka w oferowanej formie wypoczynku oraz organizowanych w jej ramach zajęć.

Terminy turnusów:

I turnus: 15–19.07.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00,

II turnus: 22–26.07.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00,

III turnus: 29.07–02.08.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00,

IV turnus: 05–09.08.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00,

V turnus: 12–16.08.2019r. (z wyłączeniem 15.08.2019r.) w godzinach od 8.00 do 16.00,

VI turnus: 19–23.08.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00,

VII turnus: 26–30.08.2019r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zachęcamy do zapisów! Dzieci w wieku szkolnym ze Szkół Podstawowych, Szkół Integracyjnych, Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno–Wychowawczych.

Koszty półkolonii są w całości finansowane przez Gminę Miejską Kraków.

Realizacja wypoczynku letniego nadzorowana jest przez Urząd Miasta Krakowa/Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia/Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami tel. 12 616 5075.