Oświata krakowska w roku szkolnym 2019/2020

Niemal 12 tysięcy etatów nauczycieli i ponad 141 tysięcy uczniów w 418 samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach – to tylko niektóre dane dotyczące edukacji w Krakowie, które można poznać dzięki lekturze sprawozdania „Oświata krakowska w roku szkolnym 2019/2020".

W stolicy Małopolski w ubiegłym roku szkolnym uczyło się ponad 141 tysięcy uczniów, czyli o 4,5 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Co ciekawe, gdyby uczniowie zechcieli utworzyć odrębne miasto, pod względem liczby ludności byłoby ono drugim po Krakowie, najbardziej zaludnionym miastem całego województwa. To jednak tylko jedna z wielu ciekawych informacji wynikających z lektury sprawozdania. Najnowsze wydawnictwo w przystępny sposób zwraca uwagę zarówno na skalę zadań miasta związanych z edukacją mieszkańców, ale także na ich różnorodność.

- Miasto Kraków w minionym roku szkolnym prowadziło aż 418 samorządowych przedszkoli, szkół i placówek. Na zadania związane z oświatą przeznaczyliśmy ponad półtora miliarda złotych, a edukacja nieustannie jest największą pozycją po stronie wydatków opiewającego na ponad 6 mld zł budżetu miasta. Wynika to z faktu, że zadań realizowanych na rzecz edukacji w Krakowie jest całe mnóstwo. Oprócz prowadzenia jednostek oświatowych, to także między innymi dziesiątki zadań infrastrukturalnych – od remontów po budowy nowych szkół – czy też organizacja wartościowych projektów, inicjatyw edukacyjnych oraz wspieranie nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych – mówi Anna Domańska, p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji UMK.

Rok szkolny 2019/2020 był jednak pod pewnym względem wyjątkowy. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 przyniósł on jeszcze więcej wyzwań, w tym tych związanych z koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki uczniom. Zajęcia przez znaczną część roku szkolnego były realizowane także w sposób zdalny i hybrydowy. Również na ten temat można przeczytać więcej w najnowszym sprawozdaniu.

Podobnie jak w minionym roku szkolnym, sprawozdanie zostało przygotowane w blokach tematycznych dotyczących rodziców i uczniów, dyrektorów i nauczycieli, a także kwestii związanych z siecią szkół, finansami czy infrastrukturą. Mamy nadzieję, że ten sposób przekazania kluczowych informacji na temat oświaty krakowskiej w minionym roku szkolnym okaże się przydatny dla mieszkańców Krakowa. Zachęcamy do lektury!

Sprawozdanie w wersji elektronicznej jest dostępne tutaj (PDF).