Oświata krakowska 2018/19 w pigułce

Z jakiej oferty edukacyjnej mogli korzystać w poprzednim roku szkolnym mieszkańcy Krakowa? Jak zmieniało się oblicze szkół i placówek w naszym mieście?

To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w sprawozdaniu „Oświata krakowska w roku szkolnym 2018/2019” przygotowanym przez Wydział Edukacji UMK. W przystępny sposób przedstawiono w nim różne zagadnienia związane z krakowską edukacją w minionym roku szkolnym.

 Biorąc pod uwagę zarówno skalę, jak i złożoność zagadnień związanych z krakowską oświatą, przygotowano sprawozdanie, które w przystępny sposób prezentuje różne aspekty edukacji w naszym mieście. Wszystkie tematy zostały przedstawione w taki sposób, aby były jak najbardziej czytelne dla mieszkańców i wszystkich osób zainteresowanych krakowską oświatą. Zapraszam do lektury – mówi Ewa Całus, Dyrektorka Wydziału Edukacji UMK.

Materiał został przedstawiony w blokach tematycznych dotyczących rodziców i uczniów, dyrektorów i nauczycieli, a także kwestii związanych z siecią szkół, finansami czy infrastrukturą.

Przeczytaj: