Nowy system edukacji

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwały dostosowujące sieć samorządowych szkół do nowego ustroju szkolnego. Od 1 września 2017 r. sieć szkół obejmie 110 szkół podstawowych, w tym 12 nowych szkół powstałych z przekształcenia gimnazjów. Powstają cztery nowe licea na bazie obecnych gimnazjów.

Wyszukiwarka Naszych Szkół przed i po reformie

Od 1 września 2017 roku funkcjonować będą ośmioletnie szkoły podstawowe. Nadal prowadzona będzie rekrutacja do trzyletnich liceów i czteroletnich techników. Po raz pierwszy odbędzie się rekrutacja do branżowych szkół zawodowych I stopnia, które zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe.

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych będą kontynuować naukę według dotychczas obowiązujących programów we wskazanych szkołach. Uczniowie klas trzecich gimnazjów przystąpią do egzaminu i otrzymają świadectwo ukończenia gimnazjum. Uczniowie klas trzecich zasadniczych szkół zawodowych otrzymają świadectwa i dyplomy obowiązujące dotychczas. 

Dla odszukania szkoły, w której strukturze znajdą się klasy drugie i trzecie dotychczasowego gimnazjum prosimy skorzystać z wyszukiwarki szkół w zakładce "przed reformą".