Nowa podstawa programowa

Od 1 września 2017 r. nowa podstawa programowa będzie obowiązywała w przedszkolach, w klasie I, IV, VII szkoły podstawowej, w klasie I branżowej szkoły I stopnia i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Nową podstawę mają też szkoły podstawowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Nowa podstawa wprowadza od klasy VII szkoły podstawowej doradztwo zawodowe (niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Program tego przedmiotu ma zawierać treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Nowa podstawa programowa będzie realizowana zgodnie z nową ramówką, z wykorzystaniem nowych podręczników.

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkole podstawowej:

  • od roku szkolnego 2017/2018 – uczniowie klas I, IV i VII (nowa podstawa) i uczniowie klas  II, III, V i VI (stara podstawa programowa),
  • od roku szkolnego 2018/2019 – uczniowie klas II, V i VIII (nowa podstawa),
  • od roku szkolnego 2019/2020 – uczniowie klasy III i VI (nowa podstawa).

Do 31 sierpnia 2019 roku prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przysługuje także uczniom klas dotychczasowych gimnazjów.