Nauczanie zdalne w krakowskich szkołach

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa proponuje przyjęcie jako standardu w zdalnym nauczaniu w krakowskich szkołach darmowych narzędzi zapewnianych przez firmę Microsoft. 

Komunikat Ewy Całus, Dyrektorki Wydziału Edukacji UMK na temat nauczania zdalnego w krakowskich szkołach od 1 września 2020 roku, skierowany do dyrektorów krakowskich szkół i placówek.

    W ostatnich miesiącach Miasto Kraków nawiązało współpracę z firmą Microsoft, która będzie kontynuowana. Krakowskie szkoły mogą korzystać bezpłatnie z pakietu Office 365A1 oraz platformy komunikacyjnej Teams. Bezpłatna usługa Office 365 w Internecie obejmuje możliwość korzystania z aplikacji internetowych Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote. Rodzice i pracownicy szkół zwracają uwagę, że do tej pory nauczanie było prowadzone z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi. Rozwiązana proponowane przez firmę Microsoft pozwalają na ujednolicenie procesu nauczania w krakowskich szkołach z wykorzystaniem takich samych narzędzi przez wszystkich nauczycieli i uczniów. Jeżeli w danej szkole sprawdziły się inne dotychczas wykorzystywane narzędzia, to oczywiście mogą one być nadal wykorzystywane. Wydział Edukacji UMK zachęca  do sprawdzenia darmowych rozwiązań proponowanych przez Microsoft i odsyła do szczegółowych informacji w poniższych linkach:

Uzyskaj usługę Office 365 bezpłatnie dla całej instytucji edukacyjnej

Jak zainstalować platformę Microsoft 365 lub pakiet Office

Microsoft Teams – film szkoleniowy

  • W roku szkolnym 2020/2021 Wydział Edukacji UMK zorganizuje szkolenia on-line dla nauczycieli (w tym pełniących funkcje kierownicze) dotyczące nauczania zdalnego. Ich koordynacją zajmą się poradnie psychologiczno-pedagogiczne w ramach wspomagania rozwoju przedszkoli, szkół i placówek. Szkolenia prowadzone przez ekspertów będą dotyczyć m.in. takich tematów jak „Cyfrowe środowisko kształcenia” oraz „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu się uczniów”. Większość z nich będzie bazować na możliwości wykorzystania darmowych narzędzi oferowanych przez Microsoft. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane w najbliższym czasie w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa.
  • Nauczyciele szkół samorządowych mogą nadal starać się o przyznanie dofinansowania studiów i kursów podnoszących ich kompetencje, także tych dotyczących prowadzenia zajęć w sposób zdalny i wykorzystania w procesie edukacji nowoczesnych technologii. W tym roku poziom dofinansowania dla wszystkich priorytetowych specjalności został zwiększony do 95 proc. Dzięki temu, nauczyciele mogą otrzymać tak wysokie dofinansowanie w specjalnościach związanych ze stosowaniem w nauczaniu narzędzi informatycznych, w tym e-learningu, a także w 19 innych dziedzinach, w tym przydatnych także w e-nauczaniu specjalnościach związanych z technikami programowania i kodowania czy administracją bezpieczeństwa informacji.
  • Wydział Edukacji UMK kontynuuje działania mające wspomóc uczniów i nauczycieli w zapewnieniu im sprzętu potrzebnego do nauki zdalnej. Miasto Kraków otrzymało także dofinansowania w ramach konkursów grantowych „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła plus” organizowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które pozwolą na zakup co najmniej 285 tabletów. Ponadto, nadal trwa akcja #DajżeKompa realizowana przez krakowskie firmy przy wsparciu Miasta Krakowa, dzięki której do uczniów krakowskich szkół trafiają komputery i tablety przekazywane przez indywidualnych darczyńców oraz przedsiębiorstwa. Akcja jest kontynuowana. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.dajzekompa.pl