Możliwość rekrutacji do klas IV i VII samorządowych szkół powstałych z przekształcenia gimnazjów

Pismo Pani Katarzyny Król, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczące możliwości rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do klasy IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów (pobierz PDF).

Designed by Pressfoto/Freepik

Każdy rodzic ucznia uczęszczającego obecnie do krakowskiej samorządowej szkoły podstawowej do klasy III (w obecnej szkole podstawowej muszą funkcjonować co najmniej dwa oddziały klasy III), może złożyć wniosek o przyjęcie swojego dziecka do klasy IV krakowskiej samorządowej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.

Również każdy rodzic ucznia uczęszczającego obecnie do klasy VI w krakowskiej samorządowej szkole podstawowej, może złożyć wniosek o przyjęcie swojego dziecka do klasy VII krakowskiej samorządowej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum.

Wnioski, o których mowa powyżej, mogą być składane w terminie od 1 do 28 marca 2018 r. do dyrektorów krakowskich samorządowych szkół podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów:

Lp. Dzielnica Nazwa Szkoły Podstawowej Adres Szkoły Podstawowej Termin dni otwartych dla rodziców zainteresowanych rekrutacją uczniów do klas IV i VII
1 Il Szkoła Podstawowa nr 39 ul. Stanisława Jachowicza 5 3 marca br. (sobota) w godzinach 11.00-13.00
2 III Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 128 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9) ul. Seniorów Lotnictwa 5 17 marca br. (sobota) w godzinach 10.00-13.00
3 IV Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 ul. Kluczborska 3 17 marca br. (sobota) w godzinach 10.00-14.00
4 V Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Stanisława Konarskiego 2 16 marca br. (piątek) w godzinach 16.30-18.30
5 V Szkoła Podstawowa nr 106 ul. Litewska 34 1 marca br. (czwartek) w godzinach 16.00-18.01); 12 marca br. (poniedziałek) w godzinach 16.30-18.00
6 VI Szkoła Podstawowa nr 35 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7) ul. złoty Róg 30 12 marca br. (poniedziałek) w godzinach 16.00-19.00
7 VII Szkoła Podstawowa nr 19 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18) ul. Senatorska 35 9 marca br. (piątek) w godzinach 17.00-19.00; 10 marca br. (sobota) w godzinach 10.00-12.00
8 VIII Szkoła Podstawowa nr 110 ul. Skwerowa 3 3 marca br. (sobota) w godzinach 10.00-12.30; 14 marca br. (środa) w godzinach 16.00-18.00
9 IX Szkoła Podstawowa nr 49 ul. J. Montwiłła-Mireckiego 29 Dzień Otwarty odbył się 27 lutego br. Jednak szczegółowych informacji szkoła udziela na bieżąco telefonicznie, poprzez email: sp49krakow@wp.pl. Termin spotkania z dyrektorem szkoły można ustalić telefonicznie.
10 XI Szkoła Podstawowa nr 149 ul. Franciszka Bujaka 15 7 marca br. (środa) w godzinach 17.00-19.00
11 XV Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 os. Złotego Wieku 36 7 marca br. (środa) w godzinach 17.00-18.00 zajęcia adaptacyjne dla kandydatów do szkoły; 24 marca br. (sobota) w godzinach 10.00-12.00 - dzień otwarty szkoły.
12 XVIII Szkoła Podstawowa nr 103 os. Kolorowe 29 28 lutego br. (środa) oraz 9 marca br. (piątek) w godzinach 17.00-19.00