Młodzieżowa Rada

Młodzieżowa Rada Krakowa jest reprezentacją uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych wybieranych w wewnątrzszkolnych demokratycznych wyborach organizowanych przez szkolne Samorządy. Młodzieżowa Rada Krakowa ma charakter konsultacyjny. Powstała w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich oraz demokratycznych. (Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014 r.)

Przez dwa dni – 21 i 22 kwietnia 2017 roku – w Urzędzie Miasta Krakowa odbywał się I Kongres Młodzieżowych Rad Małopolski. Organizatorem wydarzenia była Młodzieżowa Rada Krakowa

Prócz uczestnictwa w cennej wymianie doświadczeń i poznawaniu odmiennych działalności poszczególnych rad, zaproszeni wzięli udział w czterech zaplanowanych panelach dyskusyjnych.

Na obrady Kongresu przybyło 9 Młodzieżowych Rad z Małopolski

Z szerszą relacją z Kongresu można zapoznać się w artykule "Długie debaty i pokłady motywacji do dalszej współpracy – czyli o I Kongresie Młodzieżowych Rad Małopolski".