Materiały ćwiczeniowe egzaminu ósmoklasisty

Okręgowe komisje egzaminacyjne udostępniły materiały ćwiczeniowe egzaminu ósmoklasisty. Warto z nich skorzystać. Egzamin ósmoklasisty już wkrótce.

Jeszcze przed egzaminem ósmoklasisty: