Magistrat czeka na uwagi dotyczące obwodów szkolnych

 Do 3 lutego rodzice, nauczyciele i wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać poprawki do zaproponowanych obwodów za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu skrzynki mailowej: obwody@um.krakow.pl.

Jak podkreśliła zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król, zaproponowane w projekcie tzw. uchwały sieciowej obwody mają charakter wstępny i mogą jeszcze ulec zmianie. Przypomniała, że do dyrektorów szkół zostały skierowane prośby o ustalenie obwodu i przysłanie tych propozycji. Głównym kryterium branym pod uwagę było niezwiększanie współczynnika zmianowości. Propozycje obwodów, które spełniały ten warunek, zostały wpisane do projektu. W pozostałych przypadkach zaproponowano taki przebieg granic obwodów, żeby nie groził on zwiększeniem współczynnika zmianowości.

Magistrat zachęca teraz do składania propozycji poprawek do projektu obwodów wraz z uzasadnieniem. – Nauczyciele i rodzice mogą lepiej znać otoczenie szkoły, najkrótsza droga do szkoły wcale nie musi być najbardziej bezpieczna, dlatego czekamy na uwagi mieszkańców – zaznaczyła wiceprezydent Katarzyna Król. Uwagi wraz z uzasadnieniem można przesyłać na adres: obwody@um.krakow.pl.

Poniżej w pliku PDF zamieszczamy alfabetyczny spis ulic, alei, osiedli i placów tworzących poszczególne obwody. Uwaga: nazwy podane są według spisu geodezyjnego, a nie w formie używanej tradycyjnie (np. ulica Gen. Tadeusza Kościuszki, a nie: ulica Kościuszki).

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WG ULIC [PDF]

Przypomnijmy, że nowa siatka szkół została zaprezentowana 19 grudnia 2016 r. podczas briefingu prasowego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz wiceprezydent Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyny Król, podsumowującego konsultacje społeczne prowadzone w dzielnicach przez zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków. W nowym projekcie sieci uwzględniono około 90% uwag i postulatów, które zgłoszono w trakcie konsultacji. Na tej podstawie powstały projekty tzw. uchwał sieciowych dostosowujących krakowskie szkolnictwo do nowego ustroju szkolnego.

Projekt sieci szkół uaktualniony po konsultacjach społecznych [PDF]