Kształcenie zawodowe w krakowskich szkołach

Krakowskie szkoły branżowe i technika prowadzą kształcenie w ponad 90 zawodach. W krakowskich szkołach zawodowych dla młodzieży we wrześniu 2018 roku uczyło się ponad 13 tysięcy uczniów.

W poniższych zestawieniach wykorzystano informacje z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) - według stanu z 30 września 2018 r. Zestawienia te nie obejmują szkół policealnych i szkół dla dorosłych.