Krakowski Tydzień Zawodowców 2021

W jakim kierunku zmierza rozwój nowoczesnych technologii? Jakie profesje mają szansę stać się perspektywicznymi zawodami przyszłości? Jakie wyzwania niesie dla nas wszystkich rzeczywistość wirtualna?

 To tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi będą próbować znaleźć młodzi ludzie podczas tegorocznego Krakowskiego Tygodnia Zawodowców. Wydarzenie rozpocznie się już 12 kwietnia.

pixabay.com

To coroczne wydarzenie promujące kształcenie zawodowe w naszym mieście, które w tym roku odbędzie się już po raz siódmy. Od 12 do 16 kwietnia uczniowie będą mogli wziąć udział w szeregu ciekawych inicjatyw, mających pomóc im w wyborze odpowiedniej drogi dalszego kształcenia.

Inicjatywie tradycyjnie będą towarzyszyć także dwie „soboty otwarte” w krakowskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, które odbędą się 17 kwietnia i 29 maja. Właśnie wtedy, we wszystkich samorządowych szkołach technicznych, dyżury dla rodziców i uczniów pełnić będą m.in. doradcy zawodowi. Pomogą odpowiedzieć na pytania związane z tym, jak ocenić predyspozycje młodzieży do wykonywania konkretnego zawodu.

Szczegółowy program wydarzenia oraz dodatkowe informacje są dostępne tutaj.