Krakowski Tydzień Zawodowców - 15 marca 2019 r.

15 marca 2019 r. to piąty i ostatni dzień V edycji Krakowskiego Tygodnia Zawodowców.

Zapraszamy do odwiedzenia szkół i zapoznania się z ich ofertą. Można odwiedzić strony internetowe szkół, nic jednak nie zastąpi bezpośredniego kontaktu.

Szkoła Wydarzenie Godzina
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2, os. Szkolne 26 Budowa i konfiguracja sieci komputerowej 9:30
Podstawowe urządzenia techniki komputerowej 10:30
Zespół Szkól Chemicznych, ul. Krupnicza 44 Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły, możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń, udziału w konkursach i grach edukacyjnych, zapoznanie z działalnością Koła Teatralnego, redakcji gazetki „Alchemik”, Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Wolontariusza 9:00-14:00
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1, ul. Cechowa 57 Prezentacja programów komputerowych do projektowania odzieży. Zajęcia otwarte w pracowni komputerowej. 14:00-16:00
"Od projektu do wyrobu gotowego" Zajęcia otwarte w pracowniach wytwarzania wyrobów odzieżowych. 16:00-19:00
Branżowa Szkoła I. stopnia nr 31 w Zespole Szkół Specjalnych nr 14, os.  Sportowe 28 Dzień otwarty na kierunku pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 8:00-11:30
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9 Prezentacja prac konkursowych uczniów - reklama zawodu: technik organizacji reklamy 11:00-13:00
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235 Zawód: technik logistyk: "Kompletacja jednostki ładunkowej" 8:00-14:00
Zawód: technik geodeta: "Pomiary geodezyjne przy użyciu nowoczesnego sprzętu geodezyjnego" 8:00-14:00
Zawód: technik ochrony środowiska: "Laboratoryjne badanie wybranych parametrów środowiska" 8:00-14:00
Zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji :"Wykorzystanie programu Auto CAD w inżynierii środowiska" 8:00-14:00
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38 Krakowski Tydzień Zawodowców - możliwość zapoznania z tworzeniem animacji i multimediów oraz obejrzenie nowoczesnej pracowni komputerowej 13:30-15:30
Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A. os. Urocze 13 Kształcenie Zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa - Kraków S.A. 9:00–9:30
Ścieżka kariery zawodowej po ukończeniu technikum w kontekście państwowych uprawnień branżowych 9:30–10:00
Strefa wolnego zwiedzania szkoły 10:00–10:30
Język angielski w kształceniu zawodowym – Glass Balls Transporter / Przepisy ruchu drogowego 10:30–11:00
Rzeźba - kształtowanie wyobraźni przestrzennej – prezentacja multimedialna, warsztaty / Komputer, narzędzie czy cyfrowa zabawka - warsztaty kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro 11:00–11:30
Strefa wolnego zwiedzania szkoły 11:30–12:00
Dlaczego w trakcie lekcji warto korzystać z telefonu komórkowego! 12:00–12:30
Zajęcia w pracowni budowlanej 12:30–13:00
Strefa wolnego zwiedzania szkoły 13:00–13:30
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Adama Mickiewicza 5 Poznaj i wybierz automatykę, mechatronikę i robotykę. 7:00-15:00
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. gen. Jana Skrzyneckiego 12
  1. Diagnostyka kół i ogumienia
  2. Wymiana opon, wyważanie kół
10:00-13:00
  1. Techniki zaplatania włosów
  2. Quiz wiedzy o fryzjerstwie
10:00-13:00
Możliwości i zastosowanie kodów QR na przykładzie Japonii, Korei, Singapuru, Chin 10:05-11:45
Logistyka zawód przyszłości 10:00-12:00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3, os. Szkolne 37 Pokaz montażu i demontażu urządzeń techniki komputerowej 9:00-13:00
Prezentacja układów sterowania trójfazowych silników elektrycznych z wykorzystaniem styczników, softstartów i falowników 10:00-14:00
Pokazy montażu sieci komputerowych 9:00-13:00
Pokazy układów zbudowanych na bazie Arduino oraz Lego mindstorms 9:00-13:00
Pokaz druku 3D 9:00-13:00
Pokaz pracy układu elektropneumatycznego 9:00-14:00
Pokaz pracy układu sterowania przy wykorzystaniu sterownika PLC 9:00-14:00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Macieja Miechowity 6 Pokazy i warsztaty piekarnicze 10:00-12:00
Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 "Przekaz myśli, przekaz treści, przekaz informacji" 9:00-12:00
Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16 Szkolny konkurs prac własnych uczniów klas technik elektryk i technik elektronik - cz. II prezentacja prac dla Komisji Konkursowej złożonej z nauczycieli i przedstawicieli firm współpracujących ze szkołą 9:00-13:00
Otwarte pracownie przedmiotów zawodowych
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16 Wypiek i degustacja drobnych ciasteczek. 13:00-16:00
Pokaz serwisu synchronicznego, prezentacja okazjonalnego nakrycia stołu. 13:00-16:00
Pokaz umiejętności barmańskich połączony z degustacją. 13:00-16:00
Pokaz wykonywania usług w recepcji hotelowej i pokoju hotelowym. 13:00-16:00
Prezentacja kształtowania umiejętności kluczowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących: j.polski, informatyka, matematyka, języki obce 13:00-16:00
Prezentacja zaplecza sportowego szkoły; Orlik 2012, sala gimnastyczna, siłownia. 13:00-16:00
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Jana Zamoyskiego 6 Obserwacja lekcji technologii gastronomicznej o tematyce: wykwintne potrawy z drobiu. 9:00-16:00
Obserwacja pracy warsztatu szkolnego i Restauracji "Pokusa". 9:00-16:00
Prezentacja multimedialna o działalności szkoły 9:00-16:00
Kurs kelnerski w ramach programu unijnego "Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków" 13:00-16:00
Kurs gastronomiczny w ramach programu unijnego "Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków" 13:45-16:00
Zespół Szkół Zawodowych nr 2, os. Szkolne 18 Podstawy zarządzania komputerami 11:25-12:10
Zajęcia sportowe 12:20-13:05