Krakowski Tydzień Zawodowców - 11 marca 2019 r.

11 marca 2019 r.  to pierwszy dzień V edycji Krakowskiego Tygodnia Zawodowców.

Zapraszamy do odwiedzenia szkół i zapoznania się z ich ofertą. Można odwiedzić strony internetowe szkół, nic jednak nie zastąpi bezpośredniego kontaktu.

Szkoła Wydarzenie Godzina
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, ul. gen. Henryka Kamieńskiego 49 Wymiana podzespołów w komputerach typu PC 11:10-16:15
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2, os. Szkolne 26 Prezentacja podstaw montażu układów elektronicznych na płytkach 11:40
Układy sterownikowe (PLC) 10:45
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1, ul. Cechowa 57 "Projektowanie i stylizacja ubiorów" - Zajęcia otwarte w pracowni plastycznej. 9:00- 11:00
"Od projektu do wyrobu gotowego" - Zajęcia otwarte w pracowniach wytwarzania wyrobów odzieżowych. 16:00-19:00
Branżowa Szkoła I stopnia nr 31 w Zespole Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28 Dzień otwarty na kierunku kucharz 8:00-11:30
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9 Rock 'n' roll we włosach 8:00-10:30 12:30-14:30
Energetyka odnawialna i inżynieria środowiska 8:00-10:30
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38 Krakowski Tydzień Zawodowców - możliwość zapoznania z zawodem fotografa oraz technika fotografii i multimediów, studiem fotograficznym oraz pracownią cyfrowej obróbki obrazu. 13:30-15:30
Krakowski Tydzień Zawodowców - możliwość zapoznania z zawodem introligatora, pracownią introligatorską oraz warsztatami szkolnymi. 14:00-15:30
Zespół Szkół Budowlanych Przyzakładowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A., os. Urocze 13 Kształcenie Zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa - Kraków S.A. 9:00–9:30
Ścieżka kariery zawodowej po ukończeniu technikum w kontekście państwowych uprawnień branżowych 9:30–10:00
Strefa wolnego zwiedzania szkoły 10:00–10:30
Język angielski w kształceniu zawodowym – Glass Balls Transporter / Przepisy ruchu drogowego 10:30–11:00
Rzeźba - kształtowanie wyobraźni przestrzennej – prezentacja multimedialna, warsztaty / Komputer, narzędzie czy cyfrowa zabawka - warsztaty kosztorysowania robót budowlanych w programie Norma Pro 11:00–11:30
Strefa wolnego zwiedzania szkoły 11:30–12:00
Dlaczego w trakcie lekcji warto korzystać z telefonu komórkowego! 12:00–12:30
Zajęcia w pracowni budowlanej 12:30–13:00
Strefa wolnego zwiedzania szkoły 13:00–13:30
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Adama Mickiewicza 5 Poznaj i wybierz automatykę, mechatronikę i robotykę. 7:00-15:00
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. gen Jana Skrzyneckiego 12
  1. Pomiar ciśnienia sprężania
  2. Kontrola ustawienia świateł.
9:00-13:00
Obróbka mechaniczna metali. 9:00-12:00
  1. Warsztaty stylizacji fryzur
  2. Nowoczesne techniki koloryzacji włosów
9:00-13:00
Logistyka zawód przyszłości 10:00-12:00
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3, os. Szkolne 37 Konkurs (indywidualny lub grupowy) na symulatorze komputerowym dotyczącym prawidłowego zachowania się różnych uczestników ruchu na skrzyżowaniach 9:00–11:00
Prezentacja układów sterowania trójfazowych silników elektrycznych z wykorzystaniem styczników, softstartów i falowników 10:00–12:00
Pokazy montażu sieci komputerowych 9:00–13:00
Pokazy układów zbudowanych na bazie Arduino oraz Lego mindstorms 9:00–13:00
Pokaz druku 3D 9:00–13:00
Pokaz pracy układu elektropneumatycznego 9:00–14:00
Pokaz pracy układu sterowania przy wykorzystaniu sterownika PLC 9:00–14:00
Pokaz działania KTS – diagnostyka zespolona pojazdów samochodowych 13:00–15:00
Programowanie aplikacji mobilnych na telefony z systemem Android 9:00–15:00
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Macieja Miechowity 6 Pokazy i warsztaty cukiernicze 10:00-12:00
Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 "Modelowanie i obróbka 3D" 9:00-12:00
Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16 Debata: "Energetyka i ekologia - jako ważne wyzwania edukacji, polityki światowej, europejskiej i krajowej" 10:00-12:00
Otwarte pracownie przedmiotów zawodowych
SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, Branżowa Szkoła I St., Technikum 26, Szkoła Policealna 19, ul. Tyniecka 6 "Wielkanoc bez wikliny? Niemożliwe!" 9:00-14:00
"Kwiaty we włosach… ogrodnik, technik architektury krajobrazu … a może florysta?"
Zespół Szkół Zawodowych nr 2, os. Szkolne 18 Spacer po Londynie - lekcja kulturowa 8:35-9:20
Baby i babeczki - warsztaty 8:00-12:00
Grafika trójwymiarowa na stronach internetowych 10:25-11:10