Kraków - miejsce sprzyjające edukacji 2017

Kraków zajął wysokie, trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji 2017”. Zestawienie przygotowała Fundacja Naukowa Evidence Institute, biorąc pod uwagę m.in. dostępność edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.

Warto wspomnieć, że kadra naukowa Fundacji Evidence Institute zajmowała się realizacją największych badań oświatowych na świecie, np. PISA. Jej eksperci są związani z czołowymi polskimi uczelniami i współpracują z instytucjami badawczymi z Europy i USA.

Wyniki rankingu ogłoszono 22 maja w Warszawie, zapoznała się z nimi także Unia Metropolii Polskich.

Ranking „Miejsca sprzyjające edukacji 2017” ocenia dostępność i efekty edukacyjne uzyskiwane w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Porównując ze sobą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, autorzy zestawienia brali pod uwagę uwarunkowania, w jakich funkcjonują samorządy. Dlatego wyniki zostały przedstawione osobno dla gmin z mniej niż 20 tys. mieszkańców, dla gmin o wielkości od 20 do 100 tys. mieszkańców oraz dla miast z liczbą ludności przekraczającą 100 tys.

Kraków znalazł się w trzeciej kategorii – wśród najbardziej przyjaznych dla edukacji miast powyżej 100 tys. mieszkańców zajął trzecie miejsce. Liderem okazał się Rzeszów, a na drugim miejscu uplasowało się Opole.

– Duże miasta stoją przed największymi wyzwaniami pod względem organizacji i zarządzania oświatą. Tu liczy się przede wszystkim dobra strategia, efektywne wydatkowanie pieniędzy oraz tworzenie systemu zapewniania jakości kształcenia na większą skalę – czytamy w raporcie.

Ranking

Fundacja Evidence Institute nie tylko prowadzi badania oświatowe, ale kładzie też duży nacisk na praktyczne wykorzystanie ich wyników we wspieraniu polityki edukacyjnej. Warto więc przyjrzeć się temu, co dokładnie mierzy omawiany ranking i co składa się na ostateczną ocenę wystawianą samorządom. Otóż ranking uwzględnia trzy miary, z których każda w równy sposób wpływa na końcową ocenę. Są to: dobry start, nierówności oraz postęp.

Dobry start

Miara dobrego startu uwzględnia odsetek dzieci w wieku 3 i 4 lat, korzystających z edukacji przedszkolnej, oraz wyniki sprawdzianu szóstoklasistów. Ponieważ obie miary zależą nie tylko od wysiłków samorządu i szkół, ale też od kontekstu społeczno-ekonomicznego, w jakim funkcjonuje gmina, przy porównaniu samorządów wzięto pod uwagę takie czynniki, jak: wielkość gminy, stopa bezrobocia, wysokość dochodów ludności (większe gminy, z mniejszym bezrobociem i z większymi dochodami ludności mogą się zazwyczaj pochwalić większą liczbą dzieci w przedszkolach i lepszymi wynikami sprawdzianu). Ostateczne wyniki pokazują, czy procent dzieci w przedszkolach i wyniki sprawdzianu szóstoklasistów są wyższe lub niższe niż w gminach o podobnej wielkości, podobnym bezrobociu i podobnych dochodach mieszkańców.

Nierówności

Miara nierówności odzwierciedla zróżnicowanie wyników sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego na terenie gminy. Im bardziej rezultaty uczniów różnią się od średniej w gminie, tym większa jest wartość tego wskaźnika. Innymi słowy, im większe są różnice w wynikach egzaminacyjnych uczniów, tym niższa pozycja danego samorządu w rankingu.

Postęp

Miara postępu to wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z obu części egzaminu gimnazjalnego. Pokazuje ona, jak duży postęp w gimnazjum uczynili uczniowie niezależnie od ich potencjału po szkole podstawowej (załóżmy, że w gminie A i B uczniowie uzyskali podobne wyniki ze sprawdzianu, w granicach 20 punktów; jeśli w gminie A ci sami uczniowie uzyskają na egzaminie gimnazjalnym wynik w granicach 30 punktów, a w gminie B tylko 25 punktów, to postęp uczniów jest wyższy w gminie A).