Kraków: Moje miasto – nasze dziedzictwo

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa. Uczestnicy są proszeni o wyprodukowanie maksymalnie 5 minutowego filmu na temat miasta światowego dziedzictwa, w którym mieszkają. Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych: dla młodzieży w wieku od 14 do 17 lat oraz od 18 do 21 lat.

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: lokalnym i międzynarodowym. Organizatorem etapu lokalnego jest Urząd Miasta Krakowa – Biuro Współpracy Zagranicznej Kancelarii Prezydenta, a międzynarodowego - Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa.

Prace konkursowe

Filmy mogą być wykonane telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym lub komputerowo. Spośród prac dostarczonych do Biura Współpracy Zagranicznej Kancelarii Prezydenta, jury wybierze zwycięskie filmy, które zostaną zamieszczone na portalu YouTube i zgłoszone do etapu międzynarodowego. Prace nagrodzone w konkursie międzynarodowym zostaną zaprezentowane uczestnikom światowego Kongresu w mieście Arequipa w Peru, w listopadzie 2015 roku, a także znajdą się na oficjalnych stronach Organizacji www.ovpm.org i Miasta Krakowa.

Nagrody

Zwycięzca etapu lokalnego otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, natomiast w etapie międzynarodowym konkursu, którego organizatorem jest OWHC przewidziano 2 nagrody: 500 dolarów amerykańskich (w kategorii wiekowej 14-17 lat) oraz 1000 dolarów amerykańskich (w kategorii wiekowej 18-21 lat).

Regulamin

Szczegółowe informacje na temat konkursu zamieszczone są w Regulaminie Konkursu.