Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Sprawdź, kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym 2019/2020, kiedy są egzaminy, kiedy wypadają przerwy świąteczne, ferie zimowe i letnie.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe
  • 13 - 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 
  • 20 stycznia - 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie 
  • 27 stycznia - 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 
  • 10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
5. Egzamin ósmoklasisty Harmonogram ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (wwwpdf)
6. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym Harmonogram ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (pdf)
7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9), w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 24 kwietnia 2020 r.
8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 3 stycznia 2020 r.
9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 31 stycznia 2020 r.
10. Egzamin maturalny Harmonogram ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www pdf)
11. Egzamin zawodowy Harmonogram ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Harmonogram ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
13. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
14. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.