Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Wybór informacji ze stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej (kalendarium) i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, maturalny oraz egzaminy zawodowe).

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23–31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe w województwie małopolskim 14–27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18–23 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty – termin główny
 1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 
 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
Egzamin ósmoklasisty – wydanie zaświadczeń i informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.
Egzamin gimnazjalny – termin główny
 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
Egzamin gimnazjalny – wydanie zaświadczeń i informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.
Egzamin maturalny – termin główny – część ustna
 • język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski – od 9 do 22 maja (oprócz 12 i 19 maja)
 • języki obce nowożytne – od 6 do 25 maja (oprócz 12 i 19 maja)
Egzamin maturalny – termin główny – część pisemna 6. maja (poniedziałek)
 • język polski – poziom podstawowy – godz. 9:00
 • język polski – poziom rozszerzony – godz. 14:00
7. maja (wtorek)
 • matematyka – poziom podstawowy – godz. 9:00
 • język łaciński i kultura antyczna – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 14:00
8. maja (środa)
 • język angielski – poziom podstawowy – godz. 9:00
 • język angielski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny – godz. 14:00
9. maja (czwartek)
 • matematyka – poziom rozszerzony – godz. 9:00
 • filozofia – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 14:00
10. maja (piątek)
 • biologia – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 9:00
 • wos – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 14:00
13. maja (poniedziałek)
 • chemia – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 9:00
 • informatyka – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 14:00
14. maja (wtorek)
 • język niemiecki – poziom podstawowy – godz. 9:00
 • język niemiecki – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny – godz. 14:00
15. maja (środa)
 • geografia – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 9:00
 • historia sztuki – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 14:00
16. maja (czwartek)
 • język rosyjski – poziom podstawowy – godz. 9:00
 • język rosyjski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny – godz. 14:00
17. maja (piątek)
 • język francuski – poziom podstawowy – godz. 9:00
 • język francuski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny – godz. 14:00
20. maja (poniedziałek)
 • fizyka i astronomia – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 9:00
 • historia – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 14:00
21. maja (wtorek)
 • język hiszpański – poziom podstawowy – godz. 9:00
 • język hiszpański – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny – godz. 14:00
22. maja (środa)
 • język włoski – poziom podstawowy – godz. 9:00
 • język łemkowski – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 9:00
 • język włoski – poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny – godz. 14:00
23. maja (czwartek)
 • języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy – godz. 9:00
 • język kaszubski – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 9:00
 • języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony – godz. 14:00
 • wiedza o tańcu – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 14:00
 • historia muzyki – poziom podstawowy, poziom rozszerzony – godz. 14:00
 • matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom podstawowy – godz. 9:00
 • historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony – godz. 10:35
 • geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony – godz. 12:10
 • biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony – godz. 13:45
 • chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony – godz. 15:20
 • fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych – poziom rozszerzony – godz. 16:55
Egzamin maturalny – wydanie świadectw, aneksów i informacji zdającym 4 lipca 2019 r.
Egzaminy zawodowe Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 roku
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.