Jak uwolnić szkołę od agresji

Po takim hasłem 28 września w Krakowie odbędzie się konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych organizowana przez Wydawnictwo Charaktery i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konferencję rozpoczną dwa wykłady plenarne:

Przejawy i formy agresji we współczesnej szkole, czasem nieoczywiste i trudno uchwytne. Co się za nią kryje? Jakie są jej źródła - dr hab. Przemysław Piotrowski, profesor i wykładowca Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego Czynniki sprzyjające agresji i mechanizmy jej napędzające. Nowe media i technologie jako nośnik i stymulator agresji – dr Katarzyna Jaśko, adiunkt Instytut Psychologii Uniwersytetu Psychologii Uniwersytetu Psychologii.

Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w warsztatach pokazujących, jak przeciwdziałać przemocy, jak radzić sobie z cyberbullyingiem i innymi zagrożeniami związanymi z nowymi technologiami, jak porozumiewać się bez agresji i przekierować jej energię na twórcze poszukiwanie rozwiązanie problemu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji.Miejsce konferencji: aula Instytutu Psychologii UJ w Krakowie, ul. Ingardena 6.

Program:

  • 9.30-10.00 rejestracja uczestników
  • 10.00-13.00 wykłady plenarne
  • 13.00-13.30 przerwa
  • 13.30-15.00 warsztaty

Zgłoszenia do 10 września. Formularz zgłoszeniowy: www.charaktery.eu/formularz